TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 2019

Contact Info

Cập nhật xu hướng, công nghệ mới nhất trong ngành

 

Contact Info

Hội nghị, hội thảo kỹ thuật chuyên ngành Hàng không Việt Nam                        

 

Contact Info

Kết nối với khách mời VIP tại triển lãm                       

 

 
Contact Info

Gặp gỡ cơ quan cấp cao, chính phủ

Contact Info

Gặp gỡ, kết nối khách VIP trong ngành hàng không