OCTOBER 14th – 16th 2020

Tan Son Nhat Pavillon Convention Center

Event Location

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

TRIỂN LÃM IAE VIETNAM 2020

CẬP NHẬT XU HƯỚNG, CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Cập nhật các sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến phù hợp với xu hướng của ngành từ các tổ chức quốc tế trưng bày và trình diễn tại triển lãm.

HỘI THẢO QUỐC TẾ

Hội thảo quốc tế chuyên ngành về hàng không được dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu tại triển lãm

CƠ HỘI MỞ RỘNG HỢP TÁC

Triển lãm mở ra cơ hội kết nối hiệu quả nhất cho các đối tác, tổ chức trong ngành tiếp cận đầy đủ các thông tin về thị trường hàng không trên thế giới.

ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH

VIAExpo 2019 – Ho Chi Minh City, VietNam

ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY

Other Events

MALAYSIA International Aviation Expo 2020

1 – 3 September 2020

Đọc thêm

Triển lãm Quốc tế về nội thất, thiết bị và dụng cụ chuyên ngành Hàng Không Việt Nam 2020

14 – 16 October 2020

GIỚI THIỆU

INDONESIA International Aviation Expo 2021

March 2021

Đọc thêm